Software

Laatste versie: 3.2.2

Planop is een webapplicatie geschreven in de programmeertaal python.

De applicatie is ontworpen om geïnstalleerd te worden op een webserver in uw intranet of op het internet en wordt geraadpleegd via een webbrowser. Er is ook een windows-versie die zonder netwerk kan gebruikt worden.

U kan versie 3.2.2 (versiehistoriek) van de applicatie downloaden via:

U vindt alle beschikbare downloads op de downloads pagina.

 

Een overzicht van de functies in de twee versies:

  Server-versie Windows-versie
Onbeperkt installatie-overzicht
Risico-analyse adhv suggestielijsten
LOPA risico-evaluatie (SIL bepaling)
Analyse en optimisatie maatregelen
Generatie overzichtslijsten
Versiebeheer
Conversie planop 2-gegevens  
Meerdere gebruikers met rechtenbeheer  
Asynchrone rapportgeneratie  

 

Planop is een complex en veelzijdig stuk software. Voor het installeren, configureren en onderhouden van een planop server is kennis vereist van o.a. webservers, databases en python. Voor een volledige service of voor extra ondersteuning kan u terecht bij planop solutions.

 

Suggestielijsten

De suggestielijsten vormen het hart van de expertkennis die in planop is opgenomen. Ze worden continu verder ontwikkeld en verbeterd, zodat regelmatig nieuwe versies van de suggestielijsten beschikbaar komen.

De laatste versie van de suggestielijsten is versie 1.0.2 (download: planop3_sl_1.0.2_nl.json).

In de windows-versie is een updateprogramma voor het vervangen van de suggestielijsten ingebouwd.

Instructies voor het updaten van de suggestielijsten in de server-versie vindt u op http://docs.planop.be/technical/administration/suggestionlists.html.

U kan de inhoud van de suggestielijsten bekijken in planop3_sl_1.0.2_nl.pdf.

 

Assistentie

Schrijf u zeker in op de planop discussiegroep, waar planop gebruikers en de planop ontwikkelaars elkaar helpen.

 

Licentie

Het gebruik van planop als toepassing binnen een onderneming is vrij. Commerciële toepassingen zijn gebonden aan voorwaarden. Zie hier, voor meer informatie.

 

Ontwikkeling

U bent onderlegd in python en wil helpen bij de verbetering van planop? U heeft frisse ideeën en goede suggesties ?

Stuur een berichtje naar info@planop.be.